Kindercoaching – verliesverwerking

Een coachingstraject met muziek, voor kinderen die te maken hebben gekregen met een verlies.

Wanneer je als kind te maken krijgt met een scheiding, of definitief afscheid van een dierbare kan het verdriet enorm zijn. Zo groot zelfs dat je niet in staat bent om het een plekje te geven. Is jouw kind na een ingrijpende verandering ineens verlegen, verdrietig, bozig of misschien vaker betrokken bij allerlei ruzietjes met klasgenoten?
Ingrid zet muziek in met dit verliesverwerkingstraject; het doelgericht en spelenderwijs inzetten van muziekinstrumenten op muziektherapeutische basis, gebruik van metaforen (beeldspraak) en verschillende spelvormen. Het doel is om het kind, jouw kind, meer inzicht te laten krijgen in zijn/haar nieuwe situatie.

Voor wie is deze coaching bedoeld?

Voor kinderen die te maken hebben gehad met een verlies van een dierbare, een scheiding, verlies van eigen gezondheid of gezondheid van iemand uit de omgeving.

Waar?

Ingrid heeft een praktijk in De Bilt en werkt, naast muziekpedagoog en het geven van lessen, als rouw- en verliesbegeleider.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het traject begint met intakegesprek met de ouders, waarna de inhoud van de begeleiding wordt bepaald.

De bijeenkomsten sluiten we af met een eindevaluatie, zowel voor het kind als met (een van) de ouders. In dit gesprek wordt bekeken of we het traject kunnen afsluiten of nog even voortzetten.