Muziek en bewegen voor kleuters

Muziek en bewegen voor kleuters (4 tot 6 jaar)

De lesprincipes zijn hetzelfde als bij de peutermuziek, maar kleuters vragen uiteraard om nog meer uitdaging! Het lesprogramma zal toegespitst zijn aan de mogelijkheden en behoeften van een kleuter.

AMV
Verder zal er een begin worden gemaakt met de Algemene Muzikale Vorming (AMV). Dit zal gebeuren met behulp van allerlei muziekinstrumenten, dans en bewegingsvormen en spelenderwijs de muzikale elementen beleven (hoog/laag, hard/zacht en de verschillende muzikale termen die daarbij horen).

Noten lezen
Een beginnende kennismaking met het muziekschrift, zoals het herkennen van de muzieksleutel, de notenbalk en dat er muzieknoten zijn die je ook, net als een boek, kunt leren lezen…

Vooral: plezier!
Kleutermuziek bij De Kikker….nèt iets leuker!! Ouders, grootouders enz..kunnen bij de laatste les van de cursus gezellig aanschuiven, zodat de kinderen kunnen laten horen en laten zien wat ze hebben geleerd.