Muziek en bewegen voor peuters

Muzieklessen voor peuters (1½ tot 4 jaar)

Herhaling maar vooral ontdekken is voor het kind erg belangrijk, daarom komen, buiten de wekelijks terugkerende liedjes en versjes, allerlei elementen aan de orde; bijvoorbeeld spelen en zingen m.b.v.

  • percussie instrumenten,
  • ritmestokjes,
  • boomwhackers (geluidsbuizen, lees meer)
  • hard- en zacht zingen

maar ook

  • lekker gek doen,
  • stampen,
  • rollen en
  • springen.

De muziekles duurt een uur (inclusief koffie/thee en uitdelen van lesmateriaal). Na de les krijgen de ouders de liedjes mee, want het is de bedoeling dat er thuis doorgegaan wordt met zingen (eventueel met de kikker-CD)!

Ingrid ondersteunt de liedjes zoveel mogelijk met gebaren uit de bestaande gebarentaal. Dit biedt een extra mogelijkheid voor een kind om spraak-taal te stimuleren (ook kinderen met een evt. taalachterstand worden hierdoor extra gestimuleerd).