Workshop voor groepsleiding en leerkrachten onderbouw

Deze workshop is voor:

  • Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven
  • Pedagogisch medewerkers van Buitenschoolse opvang (BSO)
  • leidsters/leidinggevenden peuterspeelzalen
  • Basisschoolleerkrachten van de onderbouw (groep 1 t/m 4)
  • pedagogisch medewerkers van kinderen met een handicap

Muzikale achtergrond is niet noodzakelijk.

De onderwerpen:

  • De nooTzaak van muziek bij kinderen.
  • Instrumentenkeuze en vooral: waarom juist die keuze? Ingrid geeft haar visie en ervaring over de (muziektherapeutische) werking van instrumenten en liedkeuze.
  • Werken met en uitdelen van het lesmateriaal, zodat je meteen in de praktijk aan de slag kan!
  • Indien relevant: muziek maken met kinderen met een handicap (o.a. liedjes/instrumentengebruik in de snoezelruimte)