Algemene voorwaarden

Door uw inschrijving en deelname van u en/of uw kind bij “De Kikker”, gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.


Betaling:
Betaling vindt plaats of via een bankoverschrijving, het verschuldigde bedrag dient zichtbaar te zijn op de bankrekening van ontvanger vóór aanvang van de lessen/cursus, of wordt contant voldaan aan de docent voor aanvang van de lessen/cursus.
Inhalen en/of afzeggen groeps en/of individueel

Lesprogramma:
Bij tussentijds afbreken van deelname aan een cursus is geen restitutie van de deelnamekosten mogelijk. Indien een cursus, om welke reden dan ook niet kan doorgaan, dan krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht en wordt er een andere datum gepland, of worden de betaalde deelnamekosten teruggestort.
Inhalen van de les is mogelijk op één van de andere cursusdagen. Dit gebeurt uiteraard in overleg en binnen de data van de gegeven cursus. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk, ook niet wanneer u op een latere datum instapt in de cursus.


Kindercoaching / verliesverwerking:
Na een intake gesprek wordt de inhoud van de begeleiding bepaald. Het einde van de reeks afgesproken bijeenkomsten wordt afgesloten met een evaluatie (kan ook telefonisch), die berekend wordt als een consult. Daarna wordt overlegd over eventuele voortzetting van de coaching voor uw kind.


Afzeggen individuele lessen, kindercoaching:
Afspraken voor individuele lessen, kindercoaching en andere lessen kunnen kosteloos tot 24 uur voor de sessie of les worden afgezegd. Indien later afgezegd wordt, worden de kosten volledig berekend.
Indien een les, om welke reden dan ook niet kan doorgaan, dan krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht en wordt er een nieuwe les-afspraak gemaakt, of worden de betaalde gelden teruggestort.
Afzeggen workshops:
Workshops zijn altijd maatwerk, dus zullen bij afzegging altijd de daadwerkelijk tot op dat moment gemaakte kosten aan u worden doorberekend.

Aansprakelijkheid:
” De Kikker” stelt zich niet aansprakelijk voor schade, enige vorm van letsel, verlies of diefstal voor, na, of tijdens de les en op de verschillende les-adressen. Uw deelname is geheel uit vrije wil en op verzoek van de klant/leerling. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijft ten alle tijden bij de ouders/verzorgers van het kind dat les krijgt bij “De Kikker” .